%MODULE:slider/code=main%
%MODULE:slider/code=main%

SZKOLIMY KIEROWCÓW NA
NA NASTĘPUJĄCE KATEGORIE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!%MODULE:contact_form%


 

Prawo jazdy

Am 14 lat

Cena: 1000zł
Pojazd: Romet
Więcej!

A1 16 lat

Cena: 2200zł
Więcej!

A2 18 lat

Cena: 2400zł
Więcej!

A 24 lata

Cena: 2400zł
Więcej!

B1 16 lat

Cena: Więcej!

B 18 lat

Cena: 2600zł
Pojazd: Suzuki Swift /
Opel Corsa D
Więcej!
*Promocja dotyczy
studentów i uczniów!

C1 18 lat

Cena: Więcej!

C 21 lat

Cena: 3600zł
Pojazd: Man TGL 12-240
Więcej!

D1 21 lat

Cena:
Pojazd:
Więcej!

D 24 lata

Cena: 5500 zł
Pojazd: Scania
Więcej!

T 16 lat

Cena: 2100 zł
Pojazd:
Więcej!

B+E

Cena: 1800 zł
Pojazd: VW T4
Więcej!
 

C+E

Cena: 3600 zł
Pojazd: Man TGL 12-240
Więcej!

Szkolenie:

 
 
• Szkolenia okresowe
• Kwalifikacja wstępna
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona
• Kursy ADR (przewóz materiałów niebezpiecznych)
 

Podstawowe akty prawne:

 
 
• Ustawa Prawo o ruchu drogowym Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 1137
• Ustawa o kierujących Dziennik Ustaw z 2011r. nr 30 poz.151
• Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dziennik Ustaw z 2002 nr. 170 poz.1339