%MODULE:slider/code=main%
%MODULE:slider/code=main%

SZKOLIMY KIEROWCÓW NA
NA NASTĘPUJĄCE KATEGORIE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!%MODULE:contact_form% 

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

4) kategorii A: 24lata (20)

a) motocyklem,

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;