%MODULE:slider/code=main%
%MODULE:slider/code=main%

SZKOLIMY KIEROWCÓW NA
NA NASTĘPUJĄCE KATEGORIE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!%MODULE:contact_form%


 

Szkolenia kierowców

Szkolenie:

 
 
• Szkolenie okresowe
• Kwalifikacja wstępna
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona
• Kursy ADR (przewóz materiałów niebezpiecznych)

Podstawowe akty prawne:

 
 
Materiały dydaktyczne gratis
Osoba może rozpocząć szkolenie na trzy miesiące przed ukończeniem wymaganego dla danej kategorii wieku. Możliwe szkolenie teoretyczne w domu przez Internet.