%MODULE:slider/code=main%
%MODULE:slider/code=main%

SZKOLIMY KIEROWCÓW NA
NA NASTĘPUJĄCE KATEGORIE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!%MODULE:contact_form% 

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

 

12) kategorii B+E– pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, łącznie

z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy

nie może przekraczać 3,5 t,

- uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego

z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);