%MODULE:slider/code=main%
%MODULE:slider/code=main%

SZKOLIMY KIEROWCÓW NA
NA NASTĘPUJĄCE KATEGORIE!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!%MODULE:contact_form% 

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

9) kategorii D1: 21lat

a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości

nieprzekraczającej 8 m,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

d) uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem

złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;